0
Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Xem nhân sự là tinh hoa của Đại Việt

 

Nhân sự thực sự là ‘tường đồng, vách sắt’ của chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và không ngừng tạo điều kiện cho họ phát triển nghiệp vụ của mình.

 

Gìn giữ văn hóa làm việc cởi mở, có trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau là nhiệm vụ của mỗi một thành viên của Đại Việt mà trước hết Lãnh Đạo phải giữ vai trò làm gương.

 

Cùng nhau, toàn thể thành viên công ty đã xây dựng nên triết lý "đại gia đình Đại Việt " lấy tôn trọng và tin tưởng làm nguyên tắc trọng tâm. Mỗi thành viên đều không ngừng giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau, tạo thành sức mạnh tổng lực cho một tập thể vững vàng và lớn mạnh thêm mỗi ngày. Chúng tôi tin tưởng đây là nền tảng của sự thành công bền vững trong tương lai ! 

Zalo Công ty Đại Việt Messenger Công ty Đại Việt