0
Tin tức

Đầu tư dây chuyền gạch không nung được hỗ trợ 70% vốn đầu tư

Hỗ trợ thủ tục vay vốn đầu tư cho dự án sản xuất gạch không nung

Vay vốn ngân hàng làm gạch không nung

Công ty Cổ phần Kinh Doanh Quốc tế Đại Việt là đơn vị cung cấp máy đóng gạch không nung duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng vay vốn tới 70% giá trị thiết bị. Với lãi suất thấp tại các ngân hàng uy tín tại Việt Nam.

Khách hàng của Đại Việt không cần thế chấp các giấy tờ quan trọn như sổ đỏ mà chỉ cần chứng minh năng lực của mình là được.

Nội dung thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung

- Đối với chủ đầu tư: Năng lực pháp lý, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn quản lý của chủ đầu tư, khả năng đối ứng vốn của chủ đầu tư, tài sản đảm bảo tiền vay .

- Đối với dây chuyền sản xuất: cơ sở pháp lý, nhu cầu và tính cấp thiết đầu tư, tính pháp lý của công nghệ được sử dụng, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tính hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội của dây chuyền, các yếu tố rủi ro tiềm ẩn...(tùy trường hợp).

Thời gian thẩm định của một hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ khi các thành viên Hội đồng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những trường hợp phức tạp, đặc biệt, thời gian thẩm định có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày làm việc. Thời gian hiệu lực của kết quả thẩm định hồ sơ là 12 tháng kể từ khi báo cáo thẩm định được Hội đồng thông qua. Nếu quá 12 tháng dây chuyền sản xuất phải được Hội đồng thẩm định lại trước khi ký hợp đồng tín dụng.

Thành phần hồ sơ thẩm định dự án làm gạch không nung

1. Hồ sơ vay vốn và hỗ trợ lãi suất gồm có hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư, hồ sơ tài chính, hồ sơ bảo đảm tiền vay, hồ sơ của dự án đầu tư

2. Hồ sơ hỗ trợ lãi suất: Trường hợp chủ đầu tư không vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thì thành phần hồ sơ hỗ trợ lãi suất sẽ có:

- Giấy đề nghị vay vốn có hỗ trợ lãi suất, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ,Điều lệ hoạt động (nếu có), Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo và Kế toán trưởng (hồ sơ pháp lý).

- Báo cáo tài chính 02 năm liền kề gần nhất và báo cáo nhanh tình hình tài chính của quý gần nhất (nếu có); hồ sơ liên quan đến việc góp vốn Điều lệ bảo đảm tính khả thi (đối với chủ đầu tư mới thành lập) (hồ sơ tài chính).

- Dự án đầu tư (kèm Quyết định đầu tư); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để đầu tư; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án của chủ đầu tư (Đối với dự án đang thực hiện đầu tư); các hồ sơ khác có liên quan đến dự án (nếu có) (Hồ sơ của dự án đầu tư).

3. Hồ sơ hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và hồ sơ hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến

Hồ sơ xem xét hỗ trợ lãi suất vốn vay để đầu tư dây chuyền sản xuất gạch xây không nung phải được ít nhất 5/7 thành viên Hội đồng đồng ý, và sẽ được Hội đồng quyết định hỗ trợ lãi suất theo Đề án Phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được duyệt.

Hồ sơ đã đạt tiêu chí xét duyệt nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng thì phải hoàn chỉnh trong 15 ngày làm việc sau khi có kết luận của Hội đồng. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp Hội đồng, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hồ sơ để Hội đồng thẩm định xét duyệt lần thứ hai. Quá thời gian quy định, chủ đầu tư không nộp lại hồ sơ hoặc sau hai lần tổ chức xét duyệt đều không đạt thì sẽ không được xem xét hỗ trợ lãi suất. Riêng đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu xét duyệt và không được Hội đồng chấp thuận cho bổ sung hoặc điều chỉnh sẽ bị loại.

Viết bình luận

Zalo Công ty Đại Việt Messenger Công ty Đại Việt